Thursday, June 23, 2011

Hotovo

Tak. Bakalářka je (úspěšně) za mnou. Spánku bylo před odevzdáním málo, stresu naopak přebytek, jak už to tak bývá :-). Ale nakonec to ale všechno dobře dopadlo!

Víkend před odevzdáním jsem si užíval přepisování kódu, jenž má na starosti vykreslování silnic. Ten původní mě totiž málem zabil :-). Ale jinak dobrý. O půlku kratší řešení a výsledky o 100% lepší.

Práce nakonec dostala velmi příznivé hodnocení jak od vedoucího (A) tak od oponenta (A) za což jim děkuji!

Obhajoba probíhala také v pohodě. Byl jsem příšerně nervózní, ale na to jsou komise asi zvyklé. Výsledná známka za BP po obhajobjě je tedy A! Prezentace práce je k dispozici zde.

Pár obrázků z výsledné aplikace:


Plné znění práce je dostupné ke stažení a nebo v papírové podobě z fakultní knihovny FIT v Brně. Zatím je dostupné pouze v češtině. Mám v plánu jej přeložit do angličtiny, ale kdo ví kdy k tomu dojde :-(.

Zdrojové kódy obou součástí (libcity i OgreCity) jsou dostupné pod licencí GNU GPLv3 na githubu.

Monday, June 20, 2011

FIT Media Contest 2011

Krátce po dokončení projektu mi byla nabídnuta možnost zúčastnit se přehlídky studentských prací z UPGM -- FIT Media Contest.

Jde o neformální setkání studentů, jejich vedoucích, zaměstnanců školy a vůbec všech zájemců o grafiku a multimédia. Na letošním ročníku se sešlo celkem 22 různých projektů z různých oborů a oblastí. 

Státnice už byly fakt za dveřmi, ale nakonec jsem se rozhodl zúčastnit se, už jenom pro dobrou příležitost naučit se prezentovat svůj projekt. Možností prezentace je v průběhu Media Contestu opravdu hodně. Každý účastník má svoje stanoviště, kam přichází zájemci o jeho práci. Příchozím zájemcům projekt prezentujete. Jelikož chodí postupně, tak jsem celou prezentaci za to odpoledne zopakoval alespoň 20x :-).

Ve volném čase (když neprezentujete) tak je možnost poohlédnout se po ostatních projektech. A rozhodně bylo na co. Snad všechny projekty na tomto ročníku, které jsem měl možnost vidět byly velmi zajímavé. Osobně mě zaujalo Procedurální generování terénu nebo třeba aplikace pro zobrazování noční oblohy na iPhonu.

Součástí této akce je také soutěž ve dvou kategoriích. První z nich je hlasování odborné poroty tvořené přítomnými zaměstnanci školy a pak také hlasování diváků. Vítězové z obou kategorií mají možnost si vybrat z hromady různých cen, od mobilu, kamery přes víno až k ceně první -- obrovské balení sýru :-D.

Moje práce se nakonec umístila na 2. místě v hlasování diváků :-). Děkuji všem, co mi dali hlas.Odkazy:
Oficiální stránky
McFIT na Facebooku
Fotky z ročníku 2011

Wednesday, October 13, 2010

New papers

I was looking for something more on the subject and I found some new papers, that could be useful.

Toolkit for OpenGL

I'm looking for a suitable, multi-platform toolkit/framework/engine that I could use for the application. I need something that will deal with the operating system and will allow me to work with OpenGL.

Here are some: 

Tuesday, October 12, 2010

Procedural modeling of buildings

In ACM digital library.

Pascal Müller et al. presents in this paper a new shape grammar for the procedural modeling of architecture (CGA shape). This grammar is suited to create buildings with a pretty good level of detail - more than just "boxes with textures".

This grammar might be very useful.

Real-time procedural generation of `pseudo infinite' cities

Link to ACM digital library.

Authors of this paper (Stefan Greuter et al.) present a way of creating "cities that would take a life-time to explore."

Their approach is based on generating a site or a grid to which the buildings are placed. Every cell receives a randomly generated integer. This value is later used during the building rendering as a seed to a pseudo random number generator. So two buildings with same initial seed will look exactly the same. This fact can be used for tweaking performance. The building can be removed from memory when out of sight and then rebuilt again.

For these performance issues they render only buildings that are in 120° cone in front of the camera.

In my project, I'd rather avoid creating an infinite city. I'd like to incorporate some suburban and industrial areas as well, which can hardly be found "in the middle of a city". While in an infinite city you're always in the middle.

I think that the PRNG idea could be useful.